En wéér een leuke film!

Dooskop from Dario van Vree on Vimeo.

Free animation project made in 6 hours @ Transvormers party, Volkskrantgebouw.

No comments:

Post a Comment